prata med barnen om tiggeriet

Barn idag möter fattigdom och orättvisor på ett mycket direkt sätt. Vad tänker de? Tiggeri är en svår fråga också för oss vuxna. Men det är viktigt att vi inte lämnar barnen ensamma med sina funderingar.

Kärnhusets första kampanj för Stockholm Stadsmission innehåller både råd till föräldrar hur de kan prata med sina barn om tiggeriet, och svar på barnens frågor. Filmen är producerad tillsammans med Anders Hazelius och Engelbrekt Krantz.  #pratamedbarnen

Fonus ny kund!

Vi är väldigt, väldigt glada att hälsa Fonus välkomna som kund på Kärnhuset.

Död och begravningar kräver enorm fingertoppskänsla i kommunikationen. Det känns lite läskigt men framför allt väldigt spännande. Det handlar om döden, livet och dess mening. Frågor som berör och är viktiga för människor. 

Kärnhuset ska som huvudbyrå hjälpa Fonuskoncernen med framtidens strategiska såväl som kreativa kommunikationsutmaningar. I Fonuskoncernen ingår marknadsledarna inom familjejuridik - Familjens Jurist och Juristbyrån, samt begravningsbyråerna Fonus, Fondkistan och Momento.

Vi har precis inlett arbetet med att göra en översikt på koncernens varumärkesstruktur samt varumärkesstrategier för varje enskilt varumärke.

Oroa dig inte för din pension

Årets stora kampanj för Pensionsmyndigheten består av reklamfilmer, utomhusreklam, bannerannonsering samt event i 20 orter. Allt såklart tajmat mot när Sveriges största DR-utskick i form av ett orange kuvert landar i allas brevlådor.  Syftet med kampanjen är att minska oro och att fler får ökat självförtroende i pensionsfrågorna. Kampanjen pågår mellan den 16 februari – 29 mars. 

Extra mycket katt för pengarna!

Uppdrag 15 december 2014 lanserade Vimla sin nya prisplan. Man hade fått önskemål från sina medlemmar att erbjuda mer datamängd och flexiblare abonnemang. I linje med sin idé om att vara en lyhörd operatör utan bindnings- och uppsägningstider tog man då fram den nya prisplanen.

Lösning Med Vimla kan man (i åtta olika steg) få allt från 1 till 14 GB mobildata. För att visualisera flexibiliteten, de olika storlekarna och sätta det i ett relevant och underhållande sammanhang tog vi fram åtta ryska dockor i form av kända internetkatter. Hur många kan du namnet på? Och hur mycket katt behöver du per månad?

Resultat Önskemål i sociala media om att Vimla borde ta fram och sälja de fina katterna. Kanske blir mobiloperatören utan lur istället mobiloperatören med katt. Mjau!

Vimla | Film och Webb

UMO hjälper dig att Fimpaaa!

Uppdrag UMO är med sina 435 000 unika besökare i månaden Sveriges största ungdomsmottagning. De är idag mest kända för att vara bra på sexualupplysning och frågor om kroppen. I november 2014 lanserade de sluta röka-appen Fimpaaa! och vi blev ombedda att få ungdomar mellan 17–21 att upptäcka och ladda ned appen.

Lösning Det är svårt att sluta röka. Även om man rationellt kan hålla med om problemen rökning skapar är det inte den delen av hjärnan som bestämmer. Det pågår en inre kamp och man är helt i röksugets våld. Denna insikt ville vi dramatisera. Framför kameran ställde vi YouTube-fenomentet DeVetDu.

Resultat Appen nådde sitt nedladdningsmål redan första veckan och vårt PR-arbete gav exponering i både Morgonsoffan och TV4 Nyheterna. Filmen spreds även via bloggsamarbeten och köpt exponering på Facebook och YouTube. Men framförallt organiskt via delningar i sociala medier. Trots att man på YouTube kan klicka sig förbi reklamen efter 5 sekunder så valde mer än dubbelt så många som genomsnittet att se klart filmen. Vid kampanjens slut hade vi överträffat nedladdningsmålet med över 430%.

Inera | DR, Film, Print, PR, Social media och Webb

Visa fler
Kärnhuset - strategi och reklam

Våra case

Vi gillar

    Till vår tumblr-sida